top of page

Marist Otago donates

MBOPA

30 Jun 2022

Marist Old Pupils Association in Otago donated $5000.00 SAT to our MBOPA mother body to go towards our school developments.Fa'afetai le fo'ai, fa'afetai le lagolago. Ia alofa le Atua fa'atūtumu mea sa fa'agaogaoina ona o le tou fo'ai.bottom of page